Statut Udruge Kajkaviana

Dopune Statuta u 2022. godini

Poslovnik o radu Skupštine

Program rada i financijski plan Društva Kajkaviana u 2020. godini

Plan rada i financijski plan za 2021. godinu

Kajkaviana – izvješće o radu za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Stub-kultura – izvješće za 2021. godinu

Godišnji plan i Financijski plan za 2022

Izvještaj o radu za 2022.g

Financijski izvještaj za 2022.

Plan rada i financijski plan za 2023.

Plan prihoda i rashoda za 2023.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o radu s volonterima

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka