Dokumenti

Statut Udruge Kajkaviana

Dopune Statuta u 2022. godini

Poslovnik o radu Skupštine

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o radu s volonterima

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o dodjeli priznanja

Poslovanje

2020.

Program rada i financijski plan Društva Kajkaviana u 2020. godini

2021.

Plan rada i financijski plan za 2021. godinu

2022.

Kajkaviana – izvješće o radu za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Stub-kultura – izvješće za 2021. godinu

Godišnji plan i Financijski plan za 2022

2023.

Izvještaj o radu za 2022.g

Financijski izvještaj za 2022.

Plan rada i financijski plan za 2023.

Plan prihoda i rashoda za 2023.

2024.

Izvještaj o radu za 2023.

Financijski izvještaj za 2023.

Plan prihoda i rashoda za 2024._

Operativni plan rada i financijski plan za 2024.g.