Polica s časopisom Hrvatsko zagorje

Uređivački odbor

Glavna urednica: Vlasta Horvatić-Gmaz

Zamjenik glavne urednice: Ivan Cesarec

Uredništvo: Božidar Brezinščak Bagola, Narcisa Brezinščak, Ivan Cesarec, Vlasta Horvatić-Gmaz, Mirko Ivanjek, Alojz Jembrih, Ines Krušelj-Vidas, Ivan Lamot

Uređivačke odrednice

U časopisu se objavljuju:

  • književni prilozi (proza i poezija) na kajkavskom i standardnom jeziku
  • pregledni, stručni i znanstveni članci iz područja povijesti, arheologije, etnologije, povijesti umjetnosti
  • prikazi važnijih aktualnih kulturnih događanja u Hrvatskom zagorju
  • prikazi recentnih književnih i znanstvenih publikacija

Upute autorima

Tekstove slati u formatu Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.

Slikovne i grafičke priloge slati u posebnoj datoteci mailom na adresu: