Polica s časopisom Hrvatsko zagorje

Uređivački odbor

Glavna urednica: Daria Mikulec

Zamjenica glavne urednice: Vlasta Horvatić-Gmaz

Uredništvo: Ivan Cesarec, Anamarija Grabušić, Vlasta Horvatić-Gmaz, Alojz Jembrih, Lidija Kelemen, Ines Krušelj-Vidas, Juraj Lukina, Daria Mikulec, Mirjana Mikulec, Davor Špoljar

Uređivačke odrednice

U časopisu se objavljuju:

  • književni prilozi (proza i poezija) na kajkavskom i standardnom jeziku
  • pregledni, stručni i znanstveni članci iz područja povijesti, arheologije, etnologije, povijesti umjetnosti, lingvistike, povijesti književnosti, bibliotekarstva
  • prikazi važnijih aktualnih kulturnih događanja u Hrvatskom zagorju
  • prikazi recentnih književnih i znanstvenih publikacija

Upute autorima

Tekstove slati u formatu Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.

Slikovne i grafičke priloge slati u posebnoj datoteci mailom na adresu: