Usluge

Pretraživanje i posudba građe dostupna je svakodnevno u dvorcu Stubički Golubovec od 9 do 13 sati, a moguće je i izvan tog radnog vremena po najavi i dogovoru.

Građa je namijenjena prvenstveno učenicima, studentima, znanstvenicima i istraživačima. Rijetka građa dostupna je samo u prostoru Društva, a na zahtjev moguće je naručiti skeniranje i kopiranje (tiskovine do 1850.). Dostava kopija i skenova poštom ili mailom na zahtjev. Ostalu građu moguće je posuditi na rok od 3 tjedna, uz mogućnost roka produženja posudbe telefonski ili e-mailom na: kajkaviana@kr.t-com.hr , kajkaviana1@kr.t-com.hr

Sve usluge su besplatne za članove Kajkaviane i ostale korisnike knjižnice koji mogu dati dobrovoljni prilog za dodatne usluge skeniranja i posudbe te poštanskih troškova.

Uvjeti korištenja