• knjige i časopisi u cijelosti pisani kajkavski – starija i novije djela te osobito recentna kajkavska književna produkcija,
  • djela pisana samo djelomično kajkavski,
  • djela koja govore o kajkavskoj književnosti,
  • različita građa od značenja za kajkavsko govorno područje – osobito za Hrvatsko zagorje,
  • grafike, grafičke mape,  fotografije, crteži, zemljovidi, arhivska građa i dr.