Poziv za dostavu ponuda – nabava radova

Poziv za dostavu ponuda – nabava radova

U prilogu se nalazi Poziv za dostavu ponuda za jednostavnu nabavu – nabavu radova – čiji je predmet Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – privođenje namjeni zgrade Fellerove ljekarne u Donjoj Stubici – uređenje prostora ureda Kajkaviana.

Radovi se odnose na uređivanje prostora društvenog centra u sklopu projekta Stub-kultura kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Poziv je otvoren za sve zainteresirane gospodarske subjekte koji zadovoljavaju u njemu navedene uvjete.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Obrazac Izjave ponuditelja o nepostojanju razloga za isključenje iz postupka nabave

Prilog 3 – Obrazac Izjave ponuditelja o uvjetima sposobnosti

Prilog 4 – Troškovnik

Prilog 5 – Tlocrt i shema stolarije

Prilog 6 – Prijedlog ugovora

Kao odgovor na upit koji je pristigao 11. ožujka 2020. za dodatna pojašnjenja , Pozivu na dostavu ponuda prilažu se dodatne informacije za sve potencijalne ponuditelje o projektu struje i ostaloj projektnoj dokumentaciji:

Za ovu nabavu nije rađen zaseban projekt struje jer se isti bazira na dovršenju radova prema prethodnom glavnom projektu za koji je izdana dozvola i prema kojem su izvedeni izvodi za lampe, priključnice, javljače i slično. Također, građevinsko uređenje je u skladu s ranijim projektom, samo je bazirano na manji dio zgrade koji je predmet nabave i uređenja.

Projektna dokumentacija za stari projekt na kojem je baziran izvedbeni tlocrt kata koji se djelomično uređuje radovima iz ove nabave nalazi se na sljedećim poveznicama

Projekt Feller1 i Projekt Feller 2

Odluka o odabiru ponude

Obavijest o odabiru ponude