Promocija novog broja časopisa Hrvatsko zagorje

Promocija novog broja časopisa Hrvatsko zagorje

U srijedu, 18. ožujka 2022., u 19 sati u Društvenom centru u Fellerovoj zgradi, uživo, i online putem Zoom aplikacije održana je promocija najnovijeg broja časopisa za kulturu Hrvatsko zagorje za 2021. godinu. Časopis su predstavile glavna urednica Daria Mikulec i zamjenica glavne urednice Vlasta Horvatić Gmaz. U tematskom dijelu časopisa, koji je posvećen Čitanju, objavljeni su radovi dr. sc. Ankice Crkvenčić, Jasne Milički i Ane Sudarević, Ines Krušelj-Vidas, Vesne Šaronje i Darije Mikulec koji s različitih aspekata pristupaju čitanju. Ankica Crkvenčić piše o inovativnom pristupu čitanju književnog teksta te mogućnosti njihove primjene u obrazovanju i svakodnevnom životu. Jasna Milički i Ana Sudarević donose prilog o učeničkim preferencijama tiskane i e-knjige, a Ines Krušelj-Vidas o iskustvu knjižnica i čitanju u školi. Vesna Šaronja piše o STREAM čitanju u udruzi Čudesna šuma, a Daria Mikulec iz feminističke perspektive analizira Hrvatski ženski list. Uz njih su objavljeni prilozi Andrije Jurkija i Višnje Hrčić koji svjedoče o iskustvima Kajkavianinog Čitateljskog kluba iz perspektive voditelja i polaznice. U rubrici Naši umjetnici predstavljen je rad Petra Popijača, a u književnim prilozima radovi Josipa Čekolja pisani kombinacijom književnog i kajkavskog jezika. Prilozima dr. sc. Alojza Jembriha, „Nepoznatii (zaboravljeni) izvori za povijest župne crkve u Kostelu“ i Tomislava Keglevića „Prilog etimologiji kajkavskoga govora Hrvatskog zagorja“ predstavljena je bogata kajkavska književno-jezična baština. Paula Kovačec svojim je radom dala povijesni pregled i arhitekturnu valorizaciju dvorca Stubički Golubovec s osvrtom na trenutno stanje dvorca i obnovu koja je u tijeku. Prilog Jasne Balaško je svjedočanstvo o narodnim jesenskim i zimskim običajima Hrvatskog zagorja, a zanimljiv je i rad Suzane Deak na kajkavskom, „Kak se negdar canjke ribalo“. U rubrici iz kulturnih zbivanja predstavljeni su Dani Gjalskog, izložbe „Industrijska baština Hrvatskog zagorja“ u Muzeju seljačkih buna te „Pola stoljeća muzeja na Hušnjakovu“ u Muzeju krapinskih neandertalaca, događanja u Gradskoj galeriji Zabok te Hrvatski rock festival.