PROJEKT STUB-KULTURA

Najava događanja

Udruga Kajkaviana: društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske  baštine iz Donje Stubice zajedno s partnerima – Gradom Donja Stubica te udrugama Profesor Baltazar i Multimedijalnim centrom Stub-klub – od svibnja 2020. provodi projekt Stub-kultura. Projekt u vrijednosti od 1.847.554,86 kn sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP), od čega su EU sredstva 1.570.421,63 kn, a 277.133,23 kn osigurava Ured za udruge Vlade RH iz Državnog proračuna. Bespovratna sredstva dobivena su putem natječaja Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice.

Tijekom prva tri mjeseca provedba projekta prvenstveno je bila usmjerena na organizacijske i pripremne radnje za provedbu programa, dok će projektom planirane aktivnosti za građane započeti u rujnu 2020.

“Prostor sudjelovanja” koji će se oformiti kroz projekt Stub-kultura zamišljen je kao društveni centar za građane u središtu Donje Stubice, takozvanoj Fellerovoj zgradi, zaštićenom kulturnom dobru koje je Grad Donja Stubica ustupio na korištenje udruzi Kajkaviana, a čijoj će obnovi djelomično pridonijeti i sredstva dodijeljena ovom projektu. Društveni centar predstavlja javni prostor za provođenje grupnih aktivnosti, radionica, programa i projekata kulturno-kreativnog tipa namijenjenih građanima Donje Stubice te svim zainteresiranima iz uže i šire okolice. Program rada društvenog centra bazirat će se na aktivnostima koje obogaćuju kulturni život zajednice temeljen na njenoj bogatoj baštini, a koje su ujedno od interesa za kvalitetno funkcioniranje zajednice i razvoj kulturnih politika Grada. 

Kreativni programi planirani su za razdoblje od rujna 2020. do svibnja 2022., počivaju na njegovanju kajkavskog narječja, spajanju kulturne baštine i interpretacije ljudskih priča, a uključuju aktivnosti poput čitateljskog kluba, arheologije zajednice, radionice pod nazivom Susreti ljudskih priča, radionice o jeziku, radionice interpretacije kulturne baštine, radionice izrade umjetničkih djela vinorel tehnikom slikanja, kreativnih radionica za djecu s teškoćama u razvoju te plesnih večeri 54+. Planirano je 8 različitih programa radionica sa specifičnim dinamikama odvijanja: od dva puta mjesečno do pet puta tijekom razdoblja provedbe. Svi navedeni događaji bit će redovito najavljivani na web stranici Kajkaviane te na društvenim mrežama projekta Stub-kultura u obliku mjesečnog kalendara događanja za nadolazeći mjesec.

U rujnu će s redovitim odvijanjem započeti susreti čitateljskog kluba, radionice za djecu s poteškoćama te plesne večeri. Dio radionica održat će se u sklopu 9. Znanstvenog piknika 25. – 27. rujna 2020. u perivoju dvorca Stubički Golubovec.

Uspostava društvenog centra u Donjoj Stubici kroz projekt Stub-kultura ujedno je primjer dobre prakse civilno-javnog partnerstva te će se slijedom toga nastojati što aktivnije uključiti građane u smjeru promišljanja razvojnih politika i participativnog upravljanja. Planirana je izrada mobilne aplikacije za iskaz interesa i mišljenja te diseminaciju informacija za pripadnike zajednice, kao i edukacija i motiviranje građana putem tribina, radionica i anketa kroz koje će se identificirati potrebe u kulturnom i kreativnom sektoru s ciljem izrade strateškog dokumenta kojim će se kreirati i provoditi javna politika u sferi kulture. Građani će moći sudjelovati na tri javne tribine i osam radionica o sudioničkom upravljanju te će se prva tribina održati 17. rujna 2020., a isti dan planiran je i početak dvodnevne radionice o participativnom upravljanju (17.-18. rujna 2020.).

S obzirom na to da adaptacija predviđenog prostora za programe društvenog centra nije dovršena, radionice i tribine u rujnu održat će se u privremenom alternativnom prostoru – Domu kulture u Donjoj Stubici.

Projekt je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Kajkaviane – društva za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine