Održana izborna sjednica Skupštine društva

Slika prikazuje sjednicu Skupštine društva održane putem aplikacije Zoom.

U utorak 27. travnja 2021. putem Zoom aplikacije održana je redovna izborna sjednica Skupštine društva na kojoj se okupilo 22 člana Kajkaviane.

Predsjednica Ines Krušelj-Vidas na sjednici je predložila Strateški plan udruge za naredno petogodišnje razdoblje. Strateški plan je dokument koji Kajkaviana dosad nije imala, a važan je za prijave projekata na regionalne, nacionalne i europske natječaje te za planiranje i projektiranje rada udruge uopće. Predložene su i izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te Pravilnika o radu, plaćama i naknadama kojima se uvodi i sistematizira radno mjesto diplomirani knjižničar kako bi se osigurali pravni preduvjeti za  eventualno zapošljavanje radnika za brigu o zbirci kad se za to ukaže potreba te osiguraju dostatna financijska sredstva. Strateški plan i izmjene i dopune navedenih pravilnika Skupština je jednoglasno prihvatila.

Predsjednica je također informirala članstvo o projektima udruge koji su od početka 2021. godine prijavljeni na razne javne natječaje. Na natječaj Javni poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prijavljena su dva projekta: Rječnik kajkavskoga govora stubičkoga kraja 2 te ČitKAJ – Čitaj s Kajkavianom.  Prošireni projekt ČitKAJ s više aktivnosti i povećanim proračunom prijavljen je i na Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija. U suradnji s gospođom Gorankom Horjan pripremljen je projekt SPOJKAJ – Spoji se na kaj koji je prijavljen na natječaj Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Od 2021. godine udruga Kajkaviana član je konzorcija koji čine Muzej grada Pregrade, Muzej Radboa, Gradska knjižnica Pregrada i Općinska knjižnica Krapinske Toplice kojemu je odobrena je Erasmus + akreditacija iz područja obrazovanja odraslih s kojima se može prijavljivati na Erasmusove natječaje. U tijeku su prijave za Erasmus programe za naredno razdoblje te je predsjednica pozvala članove da se uključe i pošalju svoje prijedloge.

Predložen je rebalans proračuna udruge za 2021. u kojem se nalazila stavka od 40.000,00 kn za zapošljavanje jedne osobe na pola radnoga vremena. S obzirom na to da trenutno neće biti potrebe za zapošljavanje dodatne osobe na pola radnog vremena, niti za osiguravanje plaće djelatnice koja se financira iz projekta, prijedlog je da se navedeni iznos prebaci na stavku programi u kulturi kako bi se mogli realizirati projekti koji možda neće dobiti dostatna sredstva na natječajima (kao spomenuti Čitkaj), za izradu murala ili drugi programi koje bi udruga mogla provesti do kraja tekuće godine.

Govoreći o projekciji rada za 2022. godinu, predsjednica je naglasila kako će projekt Stub-kultura trajati do kraja svibnja 2022. godine, a paralelno će se provesti svi prijavljeni projekti koji će biti odobreni. Za ostale programe predsjednica je predložila da se pričeka do oblikovanja novog sastava Predsjedništva kako bi ono donijelo novi plan rada za 2022. godinu.

S obzirom da se radilo o izbornoj skupštini, dosadašnja predsjednica udruge Ines Krušelj-Vidas, članovi Predsjedništva (Darko Bubanko, Ivo Cesarec, Vlasta Horvatić-Gmaz, Mirko Ivanjek, Ivan Lamot (potpredsjednik udruge), Danica Leštek, Juraj Lukina, Mirjana Mikulec i Željko Popović) i članovi Nadzornoga odbora (Višnja Hrčić, Marija Krušelj i Ivica Čukelj) razriješeni su sa svojih dosadašnjih funkcija u Kajkaviani. Predsjednica se zahvalila svim članovima na ukazanom povjerenju te svim obnašateljima dužnosti u Kajkaviani za svoje zalaganje u protekle 4 godine.

Jednoglasnom odlukom Skupštine potom je izabrano novo rukovodstvo Kajkaviane: predsjednica izabrana za novi četverogodišnji mandat je Ines Krušelj-Vidas, izabrani članovi Predsjedništva su: Branko Čičko, Anamarija Grabušić, Ivan Lamot (u funkciji potpredsjednika), Danica Leštek, Juraj Lukina, Daria Mikulec (u funkciji tajnice), Mirjana Mikulec, Lidija Kelemen i Davor Špoljar. Za novi sastav Nadzornoga odbora izabrani su Višnja Hrčić, Željko Popović i Andrija Jurki.

Priznanje Kajkaviane prosvjetnim djelatnicima za posebno zalaganje u očuvanju i promociji kajkavskoga narječja ove je godine dodijeljeno Mariju Šimudvarcu, učitelju hrvatskog jezika i književnosti u OŠ Belec, mentoru brojnim učenicima koji su postigli uspjehe na natječajima upravo s radovima na kajkavštini, uredniku zbornika radova učenika OŠ Belec “Pouna smieha”, autoru knjige “Umjetnički megaherci: priručnik za voditelje radijskih skupina” koja će ove godine biti tiskana, a u kojoj su brojni primjeri na kajkavskom te suradniku na izradi Kajkavskoga rječnika stubičkoga kraja. Mario Šimudvarac zahvalio se na nagradi te na kvalitetnoj dosadašnjoj i budućoj suradnji s Kajkavianom.

Predsjednica je okupljenima prikazala nove brojeve časopisa Hrvatsko zagorje koji su izašli prethodni tjedan te je pozvala članove da se jave za organiziranu dostavu ili dođu po svoj primjerak časopisa u sjedište udruge. Promociju časopisa pripremit će glavna urednica Vlasta Horvatić-Gmaz kada to bude moguće s obzirom na epidemiološku situaciju. Predsjednica i članovi čestitali su Ivi Cesarcu na dodijeljenoj županijskoj Plaketi za iznimna postignuća, a također Povelju KZŽ dobio je dr. Antun Šimunić autor knjige Toplice i topličice Hrvatskoga zagorja u izdanju Kajkaviane.  S obzirom da je Vlasta Horvatić-Gmaz najavila svoj odlazak s funkcije glavne urednice, predsjednica joj je zahvalila na dugogodišnjem radu u uredništvu časopisa Hrvatsko zagorje, a gospođa Horvatić-Gmaz ukratko se osvrnula na osobna iskustva u radu i podijelila svoje zadovoljstvo postignutim.

Za slobodnu riječ javili su  se Branko Čičko , Željko Popović, Danica Leštek, Ivo Cesarec, Davor Špoljar, Suzana Deak kako bi gospođi Vlasti iskazali zahvalu za nesebičan i predan rad.