Održala se konferencija za promociju projekta SPOJKAJ – SPOJI SE ZA KAJ

Održala se konferencija za promociju projekta SPOJKAJ – SPOJI SE ZA KAJ

Dana 25. kolovoza 2022. udruga Kajkaviana održala je u prostoru Fellerove zgrade promociju projekta SPOJKAJ-SPOJI SE ZA KAJ koji provodi u suradnji s Planinarskim društvom „Stubičan“ i Gradom Donja Stubica. Projekt je ukupne vrijednosti 465.998,32 kn, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.

Predsjednica udruge Kajkaviana, Ines Krušelj-Vidas, napomenula je kako se ovim projektom nastoje ojačati kapaciteti udruga Kajkaviana i PD „Stubičan“ te da je zadovoljna odazivom sudionika, članova navedenih udruga, na edukativne radionice koje su do sada održane. U periodu od 13. lipnja do 14. srpnja održano je šest radionica o strateškom planiranju od ukupno deset planiranih. Radionice su održane u hibridnom formatu – za online sudionike i za sudionike u prostoru Kajkaviane, a koncipirane su prema potrebama udruga te osmišljene na način da sudionici nauče osnove o strateškom planiranju i upoznaju se s alatima kako pojedine segmente strateškog pristupa primijeniti po pitanju poboljšanja rada udruge. Na inovativan način se prezentiralo kako kvalitativno i kvantitativno promatrati učinke pojedinih strateških pristupa u prvom redu imajući u vidu zagovaranje poboljšanja i promjena u radu, jačanje sudioništva i participacije, bolje komunikacije sa članovima i suradnicima, te izgradnje empatije s korisnicima.

Projektom se želi potaknuti i volonterstvo pa će se u narednom periodu održati i dvije radionice za poticanje volonterstva kao i volonterska akcija. Održat će se dva live stream događaja „Susreti s pjesnicima“. U božićno vrijeme održat će se dvije radionice „Kaj u ruci“ u sklopu kojih će se izraditi tradicijske poruke kroz tradicijske dekorativne predmete, a kako bi se očuvale priče o starim običajima održat će se i dvije online pripovjedaonice „Čitamo priče o običajima na kajkavštini“. Predsjednica je napomenula kako će nakon ovog projekta ostati i nešto trajno, odnosno online rječnik, zahvaljujući kojem će se održati Kajkavianin fond te da se u centru Donje Stubice planira postaviti scenografski element s QR kodom za aplikaciju „Ispuni grad kajkavskim riječima“.

U ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. od 19 sati u prostoru Fellerove zgrade, nastavlja se s  radionicama o strateškom planiranju. Održat će se radionica pod nazivom „Preko misije i vizije do strategije“ u sklopu koje će sudionici, uz pomoć predavačice dr. sc. Goranke Horjan, promisliti o nacrtu plana. Svi su dobrodošli!

Za više informacija javite se telefonom na broj 049 286 463, e-mailom na adresu: kajkaviana@gmail.com, ili porukom u inbox Facebook stranice Kajkaviana.