Mjesečni kalendar događanja i prijave na radionice

Mjesečni kalendar događanja i prijave na radionice

Stub-kultura započinje u rujnu s raznovrsnim programom – devet radionica, čitateljski klub, plesne večeri i jedna javna tribina za građane.

Više informacija i prijave na radionice: telefonom na 049 286 463, mailom na stubkultura@gmail.com ili putem prijavnog obrasca.