Krajem ljeta kreće Kajkavianin novi projekt SNIMKAJ

Krajem ljeta kreće Kajkavianin novi projekt SNIMKAJ

Udruga Kajkaviana potpisala je vrijedan ugovor s Agencijom za elektroničke medije koja je odobrila projekt SNIMKAJ poslan na Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu medijske pismenosti u prosincu 2021. godine. U projektu SNIMKAJ – koji je akronim za Svaku Novost Istražiti Moraš s Kajkavianom, udruga Kajkaviana u partnerstvu s udrugama Kućni kolektiv iz Klanjca i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu iz Zagreba osmislila je projekt SNIMKAJ koji ima za cilj razvoj kompetencija medijske pismenosti djece i mladih s područja Krapinsko-zagorske županije organizacijom radionica u kojima bi se razvijale njihove kompetencije za razumijevanje medijskih sadržaja, kritičko tumačenje i vrednovanje istih te razvijale praktične kompetencije za stvaranje i kreiranje medijskih sadržaja. Uz radionice koje za cilj imaju poticanje kreativnog medijskog stvaralaštva, ali i usmjeravanje i vođenje kroz produktivne medijske procedure, projekt Snimkaj želi ponuditi roditeljima te učiteljima i stručnim suradnicima u školama sadržaje kojima će se podizati i njihova svijest o važnosti medijske pismenost te im omogućiti da se i sami bolje upoznaju s nekim od ključnih problema u odnosu mladih i suvremenih medija.

Druga programska linija ovog projekta usmjerena je stoga potpori edukatora i roditelja navedene ciljane grupe kojima bi se također razvijale kompetencije za razumijevanje medijskih sadržaja, njihovo kritičko tumačenje i vrednovanje, ali bi se također pažnja usmjerila na razvoj tehničkih kompetencija vezanih uz uporabu medija i medijskih platformi. Učiteljima učenika osnovnoškolske dobi (razredna nastava, učitelji Hrvatskog jezika i stručni suradnici knjižničari) bi se ponudila edukacija koju bi vodila doc.dr.sc. Marina Gabelica s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu dok za potporu roditeljima (a dobrodošli su i učitelji svih struka koji su razrednici i imaju obavezu edukacije roditelja na ovu temu) predviđena su predavanja eminentnih stručnjaka koji djeluju u udruzi Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Početak provedbenih aktivnosti predviđen je u krajem kolovoza, a završetak u krajem studenoga 2022. g., a za provedbu programa Kajkaviana je od Agencije za elektroničke medije dobila 19 000 kn.

Predviđene aktivnosti s djecom i mladima provodit će se u prostorima društvenog centra udruge Kajkaviana u Donjoj Stubici, a edukacije za odrasle planirane su online kako bi se ovim aktivnostima obuhvatio čim veći broj sudionika te na taj način stvorili preduvjeti za kvalitetan nastavak procesa medijskog opismenjavanja djece i mladih u različitim dijelovima Krapinsko-zagorske županije.  Za učitelje kao ciljanu grupu korisnika ovog projekta koji će imati najjači utjecaj na daljnju održivost svih aktivnosti vezanih uz medijsko opismenjavanje mladih planirano je formiranje fokus grupe zainteresiranih učitelja za međusobnu daljnju suradnju i potporu u provođenju projekata za medijsko opismenjavanje učenika. Osim toga kao finalni produkt planiran je Festival kreativnih uradaka učenika te izdavanje posebnog tematskog broja časopisa Hrvatsko zagorje posvećenog medijskoj pismenosti.