Koncert u Krapini – Trškom Vrhu u okviru 28. Festivala Orgulje Heferer

Koncert u Krapini – Trškom Vrhu u okviru 28. Festivala Orgulje Heferer

U nedjelju, 9. listopada 2022. s početkom u 12:00 sati u baroknoj crkvi Majke Božje Jeruzalemske u Krapini – Trškom Vrhu, u sklopu 28. Festivala Orgulje Heferer, održat će se koncert na kojem će nastupiti violinist Goran Končar, član Zagrebačkoga kvarteta i redoviti profesor na Muzičkoj akademiji i ugledni orguljaš Edmund Andler Borić.

Ulaz na koncert je slobodan.

Festival Orgulje Heferer nacionalni je festival na kojem mladi, ali i afirmirani hrvatski i inozemni orguljaši, uz svoje kolege vokalne ï instrumentalne soliste, predstavljaju orguljsku baštinu Hrvatske. Koncerti se održavaju diljem Hrvatske u sakralnim objektima i reprezentativnim prostorima koji posjeduju orgulje koje je izradila, restaurirala ili održava Umjetnička radionica Heferer. Održavanje koncerata na obnovljenim, iznimno vrijednim, povijesnim instrumentima doprinosi njihovoj revitalizaciji te time i očuvanju kulturne baštine. Važno je naglasiti kako je ulaz na koncerte slobodan, čime se kulturni sadržaj što ga Festival promovira čini izravno dostupnim svim zainteresiranim posjetiteljima. Također, mnoga mjesta u kojima se koncerti održavaju nemaju razvijeni koncertni i glazbeni život, stoga su koncerti Festivala Heferer jedan od rijetkih (ali važnih!) doprinosa razvoju glazbene kulture tih lokaliteta.

The Heferer Organ Festival is a national festival where young and renowned Croatian and foreign organists, along with their fellow vocal and instrumental soloists, present the organ heritage of their homeland. Concerts are held throughout Croatia in sacred buildings and representative spaces that have an organ made, restored or maintained by the Heferer Art Manufacture. Organizing and performing concerts on restored, extremely valuable, historical instruments contributes to their revitalization and preservation of cultural heritage. It is important to emphasize that the entrance to the concert is free, which makes the cultural content promoted by the Festival directly available to all interested visitors. Also, many places where concerts are held do not have a developed concert and musical life, so the concerts of the Heferer Festival are one of the few (but important!) contributions to the development of musical culture of these localities.