Koncert u Humu Košničkom u okviru 28. festivala Orgulje Heferer

Koncert u Humu Košničkom u okviru 28. festivala Orgulje Heferer

U nedjelju, 29. svibnja 2022. s početkom u 17 sati u prekrasnoj kapeli Svete Marije Magdalene u Humu Košničkom poviše dvora Veliki Tabor, na iznimno vrijednim povijesnim orguljama iz 1763. godine, održat će se koncert u sklopu 28. festivala Orgulje Heferer na kojem će nastupiti sopranistica Magdalena Bačanek i orguljašica Josipa Leko.

Ulaz na koncert je slobodan.

Festival Orgulje Heferer nacionalni je festival na kojem mladi, ali i afirmirani hrvatski i inozemni orguljaši, uz svoje kolege vokalne ï instrumentalne soliste, predstavljaju orguljsku baštinu Hrvatske. Koncerti se održavaju diljem Hrvatske u sakralnim objektima i reprezentativnim prostorima koji posjeduju orgulje koje je izradila, restaurirala ili održava Umjetnička radionica Heferer. Održavanje koncerata na obnovljenim, iznimno vrijednim, povijesnim instrumentima doprinosi njihovoj revitalizaciji te time i očuvanju kulturne baštine. Važno je naglasiti kako je ulaz na koncerte slobodan, čime se kulturni sadržaj što ga Festival promovira čini izravno dostupnim svim zainteresiranim posjetiteljima. Također, mnoga mjesta u kojima se koncerti održavaju nemaju razvijeni koncertni i glazbeni život, stoga su koncerti Festivala Heferer jedan od rijetkih (ali važnih!) doprinosa razvoju glazbene kulture tih lokaliteta.

The Heferer Organ Festival is a national festival where young and renowned Croatian and foreign organists, along with their fellow vocal and instrumental soloists, present the organ heritage of their homeland. Concerts are held throughout Croatia in sacred buildings and representative spaces that have an organ made, restored or maintained by the Heferer Art Manufacture. Organizing and performing concerts on restored, extremely valuable, historical instruments contributes to their revitalization and preservation of cultural heritage. It is important to emphasize that the entrance to the concert is free, which makes the cultural content promoted by the Festival directly available to all interested visitors. Also, many places where concerts are held do not have a developed concert and musical life, so the concerts of the Heferer Festival are one of the few (but important!) contributions to the development of musical culture of these localities.