„Ispuni grad kajkavskim riječima“

<strong>„Ispuni grad kajkavskim riječima“</strong>

Iako se projekt SPOJKAJ-Spoji se za kaj i službeno bliži kraju, ostvarenja koja su iz njega proizašla još će dugo biti aktualna i pridonositi kako očuvanju i promociji kajkavštine, tako i lokalnoj zajednici.

Jedno od takvih ostvarenja, uz viralni Kajkavski rječnik, svakako je aplikacija “Ispuni grad kajkavskim riječima”. To je multimedijalna aplikacija kojoj  građani i posjetitelji Donje Stubice mogu pristupiti pomoću informativne table koja se nalazi u Parku obitelji Feller. Na informativnoj tabli prikazana je karta grada Donja Stubica na kojoj je označeno 13 lokacija za 13 zagorskih pjesnika. Aplikaciji se pristupa tako da se mobitelom skenira QR kod prikazan na tabli koji vas vodi na kartu grada sa lokacijama. Klikom na pojedinu lokaciju mogu se pročitati pjesme i kratku biografiju pjesnika ili pjesnikinje te ih poslušati kako recitiraju svoje pjesme.

No, ne morate biti pored table u Parku obitelji Feller da biste mogli uživati u kajkavskoj poeziji. Na klupama diljem Donje Stubice smješteno je trinaest pločica sa QR kodom za trinaest već spomenutih pjesnika. Skenirajte QR kod, udobno se smjestite na klupu te uživajte u poeziji i okruženju. Pjesnici čiju poeziju možete slušati su: Vladimir Šuk, Josip Čekolj, Magdalena Blagec, Dragica Reinholz, Nada Jačmenica, Dragica Ferjanić, Mirjana Mikulec, Željko Bajza, Srečko Blažičko, Vladimir Šenjug, Elvira Belošević,  Verica Jačmenica-Jazbec i Darko Raškaj.

Tako šetnja gradom postaje aktivnost u kojoj se spajaju rekreacija i umjetnost, tradicija i suvremenost. Informativna tabla ima ugrađen poštanski sandučić, tako da ako na kraju svega i vi dobijete inspiraciju da napišete svoju pjesmu ili kakav drugi zapis na kajkavskom, možete se vratiti do informativne table i ubaciti svoj papirić s tekstom u sandučić!

Pozivamo vas sve da krenete samostalno u potragu za QR pločicama i tako istražite Donju Stubicu i suvremeno zagorsko pjesništvo.

Ako niste u mogućnosti posjetiti Donju Stubicu, ne brinite, suvremeno kajkavsko pjesništvo možete istražiti i putem web stranice kajkavskirjecnik.com/poezija.