Print

PREDSJEDNIŠTVO KAJKAVIANE

Ines Krušelj-Vidas, prof. – predsjednica Kajkaviane
Ivan Lamot, prof. – dopredsjednik
Mr. sc. Ivan Cesarec
Vlasta Horvatić-Gmaz, prof. - tajnica
Darko Bubanko, akad. slikar
Mirko Ivanjek, prof.
Mirjana Mikulec, dipl. oec.
Danica Pelko, prof.
Juraj Lukina
Željko Popović

 

NADZORNI ODBOR

Marija Krušelj
Ivica Čukelj
Višnja Hrčić

 

Predsjednici Kajkaviane 1989.- 2013.

Darko Bubanko – 1989. – 1993.
Mirko Ivanjek – 1993. – 2004.
Alojz Jembrih – 2004. – 2013.
Ines Krušelj-Vidas – 2013.-

 

Članovi Predsjedništva u prethodnim sazivima

Ljerka Bubanko
Msgr. Lovro Cindori
Dr. sc. Tomislav Premerl
Dr. Ivica Balagović
Nada Čajko
Antun Kuščar, prof.
Ana Ljubić
Prof.dr.sc. Alojz Jembrih