Designer: Kajkaviana © 2014
  • pretežno djela pisana kajkavskim jezikom, latinskim, manje francuskim, talijanskim i mađarskim
  • najstarija knjiga u zbirci je ilustrirani pavlinski misal Misale fratrum Hermitae ordinis divi Pauli tiskan 1506. godine s rukopisnim umetkom na pergameni i oznakom vlasništva Pavlinskog samostana u Lepoglavi
  • osobita vrijednost zbirke su rijetke kajkavske knjige iz XVII. i XVIII. st., primjerice spjev Liszti heroov Gabrijela Jurjevića  tiskan 1675. u Beču, četverotomni Czvet szveteh Hilariona Gašparotija  tiskan od 1756. do 1761. u Grazu i Beču, Kinch oszebuini szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea tiskan u Gradecu 1775. 
  • prvo izdanje latinskog povijesnog djela Memoria regum et banorum Jurja Rattkaya (Beč,1652.)
  • najstariji zemljovid u zbirci (izložen  u stalnoj izložbenoj postavi) kolorirani je bakrorez tiskan u Antwerpenu 1572. Johannesa Sambucusa
  • stari rječnici i školski udžbenici: Gazophylacium Ivana Belostenca tiskan u Zagrebu 1740., Lexicon Latinum F. Sušnika i A. Jambrešića, Arithmetika horvatszka Mihalja Šiloboda Bolšića, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisana Ljudevita Gaja tiskana u Budimu 1830.
  • povijesna i pravna djela: Kronika, aliti Szpomenek vszega szveta vekov P. Rittera Vitezovića i S. Rafaja tiskana u Zagrebu 1744. 
  • djela iz gospodarstva, medicine i veterine: rukopis carske odluke, Mi Joseff Drugi, po miloschi Bosjoj izebrani rimszki czeszar, nastao u Beču 1786., Nova z-kup szlosena zagrebechka szokachka kniga vu sheztih razdelenyh Ivana Birlinga tiskana u Zagrebu 1813., Izbor dugovanyh vszakoverztneh za haszen, y razveszelenye szlusecheh Tomaša Mikloušića tiskan u Zagrebu 1821., Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka Ivana Krstitelja Lalangue 
  • vjerska i teološka djela, primjerice Podvuchanya vu naj poglavitesheh vere iztinah, y naj oszebitesheh kerztchanzkeh dusnoztjah Tomaša Mikloušića tiskan u Zagrebu 1822.
  • rijetka prva izdanja novije građe (Miroslav Krleža Balade Petrice Kerempuha, Kervave kronike glas, Dragutin Domjanić Kipci i popevke)


Kajkaviana: društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje kajkavske kulturne baštine

Golubovečka ulica 42
49240 Donja Stubica
Radno vrijeme: 9:00 - 13:00 radnim danom, vikendom uz najavu
Tel/fax: 049/286-463
E-mail: kajkaviana@kr.t-com.hr E-mail: kajkaviana1@kr.t-com.hr
.