Javna prezentacija Radionice o jeziku: Kajkavski naš svagdašnji

Javna prezentacija Radionice o jeziku: Kajkavski naš svagdašnji

U petak 18. veljače u društvenom centru Stub-kultura, Fellerova zgrada, Trg Matije Gupca 27, Donja Stubica održava se završna radionica i javna prezentacija Radionice o jeziku: Kajkavski naš svagdašnji koju vodi Danica Leštek. Radionica će se održati u 18 sati, a javna prezentacija radionice i knjižice u 19:30. 

Dodatne informacije moguće su telefonom na 049 286 463, mobitelom na 099 546 3485, e-mailom na adresu stubkultura@gmail.com ili privatnom porukom na društvenim mrežama.